Sykehjem

Enheten består av 4 sykehjem. Rokilde, Kringsjå, Bergan og Frei. I tillegg kommer Interne tjenester (felleskjøkken, fellesvaskeri samt støttetjenester som er vaktmestre, sjåfører og hjelpemidler).

  • Enheten har kun langtidsplasser.
  • Bergan sykehjem er i ferd med å etableres som omsorgssenter for personer med demens.
  • I tillegg skal 1. etg. ved Kringsjå sykehjem videreføres som en skjermet og forsterket avdeling for personer med demens.
  • Frei sykehjem samt 2. og 3. etg. ved Kringsjå sykehjem er somatiske langtidsavdelinger.
  • Rokilde sykehjem skal avvikles i løpet av høsten 2017 og skal rehabiliteres til omsorgsboliger med differensiert bemanning, det skal også være dagavdelinger i bygget. Enheten har innovasjon og brukermedvirkning i fokus og skal levere tjenester i tråd med gjeldende lov- og avtaleverk samt utvikles i samsvar med gjeldende planer.

Enheten har totalt ca. 320 ansatte bestående av sykepleiere, helsefagarbeidere, vernepleiere, renholdere, assistenter, sekretærer, kokker, vaktmestre, driftsteknikker, fagarbeidere i vaskeri og støttetjenester og sjåfører. Lederteamet består av enhetsleder, administrasjonsleder, personalleder og fagleder. Enheten har 8 avdelingsledere.

Administrasjonen er til stede 0800 - 1600. Enheten har døgndrift 24/7. Ingen fast visittid men byggene er låst til faste tider slik at besøkende må ringe på.

Adresse

Kringsjå sykehjem
Politimester Bendixens gate 52
6508 Kristiansund

Rokilde sykehjem
Politimester Bendixens gt. 54
6508 Kristiansund

Bergan sykehjem
Ole Vigs gate 20
6516 Kristiansund N

Frei sykehjem
Kleivabakken 9
6522 Frei