Tildeling og koordinering

Ansvarlig for saksbehandling, tildeling og koordinering av pleie - og omsorgstjenester, boliger og individuell plan i kommunen. 

Søknader på ulike tjenester leveres på Servicetorget
Ønskes det samtale med en av saksbehandlerne kontakt kommunens servicekontor for avtale.

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Mandag - fredag
0900-1500