Personalseksjonen

Personalseksjonen ledes av personalsjefen. Seksjonen er totalt 16 ansatte og våre arbeidsoppgaver er følgende:

Personal

 • Personalsaker
 • Arbeidsmiljøsaker
 • AKAN
 • Oppfølging av sykemeldte
 • HMS
 • Lønnsvurdering/lokale forhandlinger
 • Visma HRM
 • Ansettelse, arbeidsavtaler og opphør av ansettelsesforhold
 • Rekruttering
 • Kompetanse
 • Digitalisering
 • Driftsoppgaver
 • Organisasjonsmessige tiltak
 • Les mer om personal her

 

Dokumentsenteret

 • Ansvar for kommunens digitale og fysiske arkiv
 • Journalføring og dokumentkontroll
 • Publisering av offentlig postjournal
 • Utvikling- og digitaliseringsarbeid
 • Opplæring og brukerstøtte
 • Veiledning og rådgivning innenfor kommunens enheter og stab
 • Les mer om dokumentsenteret her

 

Opplæringskontoret

 • Rekruttering, tilsetting og oppfølging av alle lærlinger med kommunal læreplass
 • Tilsetting av læreplasser
 • Veiledning og oppfølging av lærlinger
 • Les mer om opplæringskontoret her

Kontaktinformasjon

Personalseksjonen
E-post
Telefon 71 57 40 00

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund