Dokumentsenteret

Dokumentsenteret har ansvaret for kommunens digitale og fysiske arkiver.

Dokumentsenteret er en del av kommunens sentraladministrasjon. Seksjonen har 5 faste årsverk inkludert arkivleder.

Sentrale arbeidsoppgaver ved Dokumentsenteret:

  • Journalføring og dokumentkontroll av kommunen sin korrespondanse internt og ekstern
  • Publisering av Offentlig postjournal på Internett
  • Utviklings- og digitaliseringsarbeid
  • Opplæring og brukerstøtte mot saksbehandlere i kommunens sak- og arkivsystem
  • Veiledning og rådgivning innenfor kommunens enheter og stab innen dokumentasjonsansvar og dokumentfangst.

Styrende sentrale lovverk og interne retningslinjer:

Kristiansund kommune er medlem av Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal

Hvor finner du oss:

Besøksadresse: Rådhuset 1.etg.,Kaibakke 2
Postadresse: Postboks 178,6501 Kristiansund
Sentralt epostmottak: postmottak@kristiansund.kommune.no
Intern brukerstøtte: 05servicedesk@kristiansund.kommune.no

Hvem er vi:

Ansatte ved Dokumentsenteret 

Marianne Rotvær Arkivleder 71573839
Ruth Ingeberg Arkivkonsulent 71573841
Hildegunn Nordheim Arkivkonsulent 71573840
Linda Aas Arkivkonsulent 71573660
Turid Thingvold Arkivkonsulent 71573842