Dokumentsenteret

Dokumentsenteret har ansvaret for kommunens digitale og fysiske arkiver.

Dokumentsenteret er en del av kommunens sentraladministrasjon. Seksjonen har 5 faste årsverk inkludert arkivleder.

Sentrale arbeidsoppgaver ved Dokumentsenteret:

  • Journalføring og dokumentkontroll av kommunen sin korrespondanse internt og ekstern
  • Publisering av Offentlig postjournal på Internett
  • Utviklings- og digitaliseringsarbeid
  • Opplæring og brukerstøtte mot saksbehandlere i kommunens sak- og arkivsystem
  • Veiledning og rådgivning innenfor kommunens enheter og stab innen dokumentasjonsansvar og dokumentfangst.

Styrende sentrale lovverk og interne retningslinjer:

Kristiansund kommune er medlem av Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal

Hvor finner du oss:

Besøksadresse: Rådhuset 1.etg.,Kaibakke 2
Postadresse: Postboks 178,6501 Kristiansund
Sentralt epostmottak: postmottak@kristiansund.kommune.no
Intern brukerstøtte: 05servicedesk@kristiansund.kommune.no

Hvem er vi:

Ansatte ved Dokumentsenteret 

Marianne Rotvær Arkivleder 71573839
Ruth Ingeberg Konst. Arkivleder 71573832
Grete Nilssen Konsulent 71573571
Daniel H. Spjutø Spesialkonsulent 71573831
Turid Thingvold Arkivkonsulent 71574275
Per Gunnar Aasprong Spesialkonsulent 71573834

Åpningstider

Mandag - fredag

0800 - 1600*

*Sommer (01.06 - 31.08)

0800 - 1500