Møteplan 2017

Utvalg Jan Febr Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des
Formannskapet
 

26 

 

Bystyret
 
 
 
Eldrerådet
 
 
 
 
 
Plan- og bygningsrådet
 

 

 
Ungdomsrådet
 
 
 
 
 
 
Ruspolitisk arbeidsgruppe
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
 
 
 
 

 31

 
 
Valgstyret
 
 
 
 
 
 
 
11
12
 
 
 
Eiendoms-forvaltnings-utvalget - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur
 
 
 
25 
 
Hovedutvalg for helse, omsorg og sosial
 
 
 
 
 
Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester
 
 
 
 
 
Kontrollutvalget
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olje- og energiutvalg
 
 
 
 
 
 
Næringsutvalg - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Administrasjons- og likestillingsutvalg
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fast byggekomité - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samferdselsutvalg - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Næringspolitisk Råd - nedlagt pga politisk omorganisering
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jubileumskomité byjubileum 2017
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bygge- og eiendomsforvaltningsutvalget
 
 
 
 
 
 

 

Prosjekteiergruppe kommunereform / Utvidet formannskap