Møteplan 2018

*Dialogmøte.
**Møtestart kl. 09.00.
*** Fellesmøte, presentasjon av rådmannens budsjettforslag

Møteplan for kontrollutvalget i 2018, ligger nederst i denne artikkelen.

Møteplan 2018 - 2. halvår
Møteplan 2. halvår DAG/TID/STED August September Oktober November Desember
BYSTYRET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 04. 02. 06. 18.** (øk.plan)
27. ekstraord.
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 21. 18. (konf) 23. 5.(dialogmøte) 04.
25. 30. *** 20. (øk.plan) 19.
HOVEDUTVALG - Skole, barnehage og kultur. Leder: Line Karlsvik (Sv) Onsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 05. * 24. 28.
30. ***
HOVEDUTVALG - Helse, omsorg og sosial. Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 06. 04. 29. 13
30. *** 5.(dialogmøte)
HOVEDUTVALG - Miljø og tekniske tjenester. Leder: Asle Andre Orseth (Mdg) Torsdag kl. 13.00 Hagelin 30. 18. 29.
30. ***
HOVEDUTVALG - Plan- og bygningsrådet Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset 23. 27. 17. 15. 13.
24.
30. ***
ARBEIDSMILJØUTVALGET Leder: Målfrid B. Morg Ons/tors kl. 12.30 Rådhuset/enheter 25. 04.
BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET (BEFU) Leder: Sven Erik Olsen (Ap) Mandag kl. 09.00 Servicetorget 03. 05. 10.
Eldrerådet Leder: Ellen Thorsøe Mandag kl. 10.00 Rådhuset/enheter 27. 4. 26. 13.
22.
KONTROLLUTVALGET Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag kl. 09.00 Servicetorget 06. 18. 29.
OLJE- OG ENERGIUTVALGET Leder: Torbjørn Sagen (H) Onsdag kl. 09.00 Rådhuset 21. 05. 24. 21.
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Leder: John Kuløy Torsdag kl. 09.00 Rådhuset 30. 04. 29. 13.
UNGDOMSRÅDET Leder: Petter A. Wadstensvik 16.00 Rådhuset 03. 29. 13.
04.

 

Møteplan 2018 - 1. halvår

Møteplan 2018 - 1. halvår
Møteplan 1. halvår DAG/TID/STED Januar Februar Mars April Mai Juni Juli
BYSTYRET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 30. 27. 10. 15. 19.
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 23. 13. 13. 03. 08. 05.
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 24. 29. 12.
FORMANNSKAPET/ADMIN.UTVALGET Ordfører: Kjell Neergaard (Ap) Pol. Sekretariat: Toril Skram Tirsdag kl. 13.00 Rådhuset 15. 20.
HOVEDUTVALG - Skole, barnehage og kultur. Leder: Line Karlsvik (Sv) Onsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 07.* 14. 11.* 09. 13.
HOVEDUTVALG - Helse, omsorg og sosial. Leder: Kirsti Dyrnes (Ap) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset/enheter 25. 12. 08. 24.
HOVEDUTVALG - Miljø og tekniske tjenester. Leder: Asle Andre Orseth (Mdg) Torsdag kl. 13.00 Hagelin 01. 15. 03. 21.
HOVEDUTVALG - Plan- og bygningsrådet Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset 18. 05. 24. 07.
HOVEDUTVALG - Plan- og bygningsrådet Leder: Torbjørn Sagen (H) Torsdag kl. 13.00 Rådhuset 26. 29.
ARBEIDSMILJØUTVALGET Leder: Målfrid B. Morg Ons/tors kl. 12.30 Rådhuset/enheter 26. 11.
BYGGE- OG EIENDOMSFORVALTNINGSUTVALGET (BEFU) Leder: Sven Erik Olsen (Ap) Mandag kl. 09.00 Servicetorget 05. 14. 11. 11.
Eldrerådet Leder: Ellen Thorsøe Mandag kl. 10.00 Rådhuset/enheter 22. 05. 12. 14. 11.
KONTROLLUTVALGET Leder: Ole Henning Ødegård (Frp) Torsdag 13.00 Rådhuset 11. 22. 22. 03. 14.
OLJE- OG ENERGIUTVALGET Leder: Torbjørn Sagen (H) Onsdag kl. 09.00 Rådhuset 07. 04. 13.
OLJE- OG ENERGIUTVALGET Leder: Torbjørn Sagen (H) Onsdag kl. 09.00 Rådhuset 20.
RÅD FOR FUNKSJONSHEMMEDE Leder: John Kuløy Torsdag kl. 09.00 Rådhuset 01. 12. 24.
UNGDOMSRÅDET Leder: Petter A. Wadstensvik 16.00 Rådhuset 29. 28. 09. 11.

 

 

Møteplan kontrollutvalget 2018

Møteplan kontrollutvalget 2018
Dato Klokkelsett Sted Møteinnkalling Møteprotokoll
11.01.2018 1300 Servicetorget
22.02.2018 1300 Servicetorget
22.03.2018 1300 Servicetorget
03.05.2018 1300 Formannskapssalen
21.06.2018 1300 Formannskapssalen
06.09.2018 1300 Servicetorget
18.10.2018 1300 Formannskapssalen
06.12.2018 1300 Servicetorget