Priser - Kultur og fritid


Klikk her for priser på Festiviteten og Caroline kino- og konferansesenter.

 

Kristiansund bibliotek - erstatningssatser
Type Priser - barn (under 14 år) Priser - voksen (over 15 år)
Trykte bøker 300,- 400,-
Lydbøker 300,- 400,-
Nytt lånekort 25,- 50-
DVD, video, CD 200,- 200,-
Enkelt CD 175,- 175,-
Mikrofilm 750,- 750,-
CD-rom 400,- 400,-
Konsollspill 600,- 600,-
Tegneserier (heftet/stiftet) 100,- 100,-
Små bildebøker 150 ,- 150,-
Tidsskrifter 75,- 75,-
Fjernlån 750,- 750,-
Nytt (inneværende, samt 2 foregående år) Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser Innkjøpspris, om høyere enn standardsatser
Språkkurs Vurderes i hvert enkelt tilfelle Vurderes i hvert enkelt tilfelle
Verdifullt eller sjeldent materiale Takseres i hvert enkelt tilfelle Takseres i hvert enkelt tilfelle
Lydbøker med mange CDer Vurderes spesielt Vurderes spesielt
Purrebrev 1 25,- 50-
Purrebrev 2 30,- 60,-

 

Kristiansund kulturskole 

Kristiansund kulturskole - brukere
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Elevavgift Per år 3.600,-
Kursavgidt for kortere, tidsavgrensede kurs På forespørsel
Leie av instrument Per år 550,-
Materiell: tegning/maling 550,-
Søskenmoderasjon for barn 2- osv 33 %
Kristiansund kulturskole - musikkorps
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Dirigentkostnader voksenkorps Andel 75 %
Dirigentkostnader skolekorps Andel 20 %
Elevavgift skolekorps Per år 3.600,-
Søskenmoderasjon skolekorps 33 %
Kristiansund kulturskole - tjenester
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Undervisning til friluftstilbudet i Kristiansund kommune Per time 630,-
Lærer skole/barnehage, andre kunder Per time 1.050,-
Verksteder i grunnskole/SFO/Barnehage På forespørsel

 

Atlanten ungdoms- og kulturskole

Atlanten ungdoms- og kulturskole
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris
Aula Konsert per dag 5.400,-
Aula (helgeseminar, osv) Prøver per dag 2.200,-
Assistanse ved bruk av aula Per time Reell timekostnad
Øvingsrom i kulturskolen Per dag 420,-
Øvingsrom i kulturskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 210,-
Fellesrom base ungdomskolen Per dag (ettermiddag og helg) 840,-
Fellesrom base ungdomsskolen (for fritidskulturlivet) Per dag (ettermiddag og helg) 420,-
Leie av flygel 650,-
Leie av mobilt el-piano Utgår – kontakt kulturenheten
Fullt lydanlegg (m tekniker) Utgår – kontakt kulturenheten
Lite lydanlegg Utgår – kontakt kulturenheten
Taleanlegg Utgår – kontakt kulturenheten
Trådløse systemer Utgår – kontakt kulturenheten
Lysanlegg (lysrigg + mikser) Utgår – kontakt kulturenheten
Lyd og lystekniker Utgår – kontakt kulturenheten
Eksterne lydtjenester Utgår – kontakt kulturenheten

 

 

 

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon +47 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
08:00-16:00

 

Åpningstider

Besøkstid hele året
Mandag-fredag
09:00-15:00

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund