Priser - SFO

Skolefritidsordningen (SFO)
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 775
1.trinn Morgentilbud (07.30-08.30) Pr måned Gratis
Inntil 10 timer per uke Per måned 1590
1.trinn. Inntil 10 timer pr uke Pr måned Gratis
Over 10 timer per uke Per måned 3045
1.trinn. Over 10 timer pr uke Pr måned 1305
Enkeltdager (brukere fra morgentilbud til heldag) Per dag 288
Enkeltdager (fra inntil 10 timer pr. uke til heldag) Per dag 165
Ukesopphold ferier (ikke brukere) Per uke 2310
Dagsopphold ferie/fridager (ikke brukere) Per dag 565
Enkeltdager for øvrig (ikke brukere) Per dag 370

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600

Åpningstider

Besøkstid
Mandag-fredag:
0900-1500

Adresse

Besøkadresse:
Vågeveien 4
6509 Kristiansund

Postadresse
PB 178
6501 Kristiansund