Priser - Vann og avløp

Vann og avløp

Vann og avløp
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Pris ekskl. mva.
Vann - abonnementsgebyr Per boenhet 1.110,-
Vann - forbruksgebyr Per kubikkmeter 12,70,-
Vann - engangsgebyr for tilknytning Fastbeløp 9.000,-
Vann - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 1.200,-
Avløp - abonnementsgebyr Per boenhet 2.580,-
Avløp - forbruksgebyr Per kubikkmeter 27,91,-
Avløp - engangsgebyr for tilknytning Fastbeløp 9.000,-
Avløp - årsgebyr for midlertidig tilknytning Per år 3.400,-
Vannmålerleie (inntil 26 mm) Per måler 495,-
Vannmålerleie (27-51 mm) Per måler 790,-
Vannmålerleie (52 med mer og større flensemålere) Per måler 2.770,-
Spesielle målere (kombimålere) Per måler 5.400,-
Avlesningsgebyr (avlesning utført av kommunen) Per måler 930,-
Nettgebyr (vannuttak til båt, idrettsplass) Per kubikkmeter 2,90,-
Vannfylling - tilrigging 1900,-
Vannfylling - vann Per kubikkmeter 24,-