Priser - vei

Vei
Type brukerbetaling Grunnlag for betaling Priser
Behandlingsgebyr gravemelding 5.200-
Forringelsgebyr asfalt Pr kvm 450,-
Byskilt - Bjønnahaugen - oppsett av bokstaver 7.500,-
Utleie trafikkskilt, grunnpris Pr skilt/døgn 2.250,-
Utleie trafikkskilt, enhetspris Pr skilt/døgn 120,-
Utleie trafikkgrinder Pr grind/døgn 120,-