Priser - SFO

Prisliste for de som har SFO-plass
Type brukerbetaling Grunnlag for beregning Priser
Morgentilbud (07.30-08.30) Per måned 840
1. og 2. trinn, inntil 12 timer pr uke Per måned Gratis
1. og 2.trinn, over 12 timer per uke. Per måned 1415
3. og 4. trinn, inntil 12 timer per uke Per måned 1720
3. og 4. trinn, over 12 timer per uke. Per måned 3235
Fra morgentilbud til heldag på skoledager Per dag 315
Fra inntil 12 timer til heldag på skoledager, samt mandag og tirsdager i skolens ferier. Per dag 180
Heldag i ferier for barn med 12 timers tilbud. Per dag 315*