Budsjett 2022 og handlingsprogram 2022-2025

Budsjett for 2022 og handlingsprogram for 2022 - 2025 skal vedtas av bystyret 16. desember.  I denne artikkelen finner du følgende informasjon om budsjettforslaget

  • Formannskapets innstillende vedtak om budsjett til bystyret, fra 09.11.2021 (kommer).
  • Saksdokumentene til saken, inkludert selve handlingsprogrammet.
  • Innspill og uttalelser til budsjettforslaget
  • Spørsmål og svar til budsjettforslaget

Innspill til budsjettforslaget kan sendes til Postmottak@kristiansund.kommune.no  og merkes «Innspill budsjettforslag».

 

Saksdokumentene til saken, inkludert selve handlingsprogrammet

Saksfremlegg handlingsprogram 2022-2025 (PDF, 231 kB)

Handlingsprogram 2022-2025 rådmannens forslag (siste) (PDF, 3 MB)

BETALINGSSATSER 2022 (siste) (PDF, 690 kB)

Tilleggsnotat av 09.12.2021 (PDF, 366 kB)

Vedlegg bevilgningsoversikt investering 2B 2022-2025 (PDF, 291 kB)

 

Innspill og uttalelser til budsjettforslaget

Uttalelsene til budsjettet 2022 fra Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne (DOCX, 15 kB)

Innspill til Kristiansund kommunes budsjett 2022: Utdanningsforbundet Kristiansund (PDF, 292 kB)

Oppvekstprofil Kristiansund kommune (PDF, 2 MB)

Til medlemmene i Formannskapet, 29.11.21-Utdanningsforbundet (PDF, 201 kB)

 

Spørsmål og svar til budsjettforslaget

Innkommende spørsmål og svar på "Innspill budsjettforslag"