«Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027» 2. gangs høring

Høringsfrist: 17.03.2021

Hovedutvalg for skole, barnehage og kultur har i møtet 03.02.21, PS 3/21, vedtatt at utkast til «Temaplan Kulturminner Kristiansund 2021-2027» (PDF, 5 MB) (2. gangs høring) legges ut til offentlig ettersyn/høring i seks (6) uker, med høringsfrist 17.03.2021.

Innspill, kommentarer m.m. kan ev. sendes direkte til tore.myrum@kristiansund.kommune.no, leveres inn til Servicetorget, Vågeveien 4 (merket Kulturenheten v/ Tore Myrum) eller pr post til:

Kristiansund kommune

Kulturenheten

Postboks 178

6501 Kristiansund.

 

Utkast til plantekst vil også være tilgjengelig i papirform som leseeksemplar på Servicetorget.