Periodisk rapportering

Periodisk rapportering skjer i henhold til lovkrav og vedtatte reglement. Rapportene har ulikt innhold avhengig av type og frekvens.

Månedsrapporter drift:

Kvartalsrapporter investering:

Kvartalsrapporter finans- og gjeldsforvaltning: