Plansystemet

Plansystemet skal sikre gjennomføring av politiske mål, tiltak og prioriteringer. Systemet er en del av kommunens virksomhetsstyring.

Status planer i henhold til vedtatt planstrategi:

Status øvrige planer:

Trykk på lenkene under for å se tabellene i fullskjermvisning.

Status planer i henhold til vedtatt planstrategi

Status øvrige planer