Tidligstemming fra 1. juli

Fra 1. juli til 9. august vil det være mulig å avgi tidligstemme i Servicetorget (Vågeveien 4).


Tidligstemming er for de som av ulike grunner ikke kan forhåndsstemme eller stemme ved selve valget.

Ta kontakt med kommunens Servicekontor for å avtale tid for tidligstemming:

Tlf 71 57 40 00

postmottak@kristiansund.kommune.no