Forliksrådet 2021-2024

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker, og er både en meklingsinstans og domstol.

Forliksrådet består av tre faste medlemmer/lekdommere og tre varamedlemmer som er valgt av bystyret for fire år av gangen.

I henhold til tvistelovforskriften er det også 5 faste møtefullmektiger ved forliksrådet i Kristiansund kommune.

 

Her kan du lese mer om forliksrådet i Kristiansund kommune.

Det er forliksrådenes oppgave å finne en minnelig løsning mellom partene. Hovedregelen er at det ikke er anledning til å anlegge sak mot noen for tingretten før saken er prøvd løst i forliksrådet. 

Forliksrådet
Faste medlemmer Varamedlemmer Møtefullmektige
1. Tor Stølen (leder) 1. Marian B. Hansø Asbjørn R. Jordahl
2. Karianne Hjeldnes Larssen 2. Anne Jacobsen Elisabeth G. Hveding
3. Ole Henning Ødegård 3. Alf J. Yttervik-Adolfsen Helge Kruse
Kari A. Kvande-Pettersen
Linda Myrset Dønnem

Her kan du lese mer om forliksrådets oppgaver og virkeområde.

Her kan du lese om møtefullmektige i forliksrådet.

 

I Kristiansund kommune inngår i et politidistrikt med sivile rettspleieoppgaver og da er politistasjonen sekretariat for forliksrådet. Sekretariatet er behjelpelige med å sette opp forliksklagen, stevning og tilsvar.

Kontakt sekretariatet for forliksrådet i Kristiansund kommune:

Merethe Bentz,

Møre og Romsdal politidistrikt

Telefon: 70 11 87 00 

E-post: merethe.bentz@politiet.no