Slik styres Kristiansund

Bystyret, er Kristiansund kommunes øverste organ. Det består av 45 folkevalgte representanter, som velges hvert fjerde år. Bystyret ledes av ordføreren.

Bystyret bestemmer hovedlinjene i utviklingen av kommunen og kommunens tjenester, blant annet fordelingen av pengene kommunen har til rådighet.

Hovedutvalgsmodellen:

Kristiansund kommune er organisert etter Hovedutvalgsmodellen, med følgende fem fagområder / hovedutvalg:

- Skole, barnehage og kultur

- Helse, sosial og omsorg

- Miljø, samferdsel og tekniske tjenester

- Plan og bygning

- Næring- og omstilling