Retningslinjer for politiske møter

Her finner du informasjon om Møteplikt og gyldig frafall, møtereglement, reglement for delegering av myndighet, møtegodtgjørelse, etiske retningslinjer og medieprotokoll, i forbindelse med politiske møter. 

Møteplikt og gyldig frafall

Som folkevalgt har du møteplikt i de kommunale organene du er valgt inn i med mindre du har gyldig forfallsgrunn eller er inhabil i en sak. 

De folkevalgte (både faste medlemmer og varamedlemmer) oppfordres til å holde møtedagene ledige, og i utgangspunktet ikke legge ferier eller andre arrangementer til de aktuelle møtedagene.

Arbeidstakere har krav på fri fra arbeidet for å skjøtte møteplikten.

Hvis du ikke kan stille på møtet skal du melde gyldig forfall så fort som mulig på e-post til Politisk sekretariat.

Oversikt over de viktigste plikter og rettigheter du har som folkevalgt i Kristiansund kommune - Kommuneloven kapittel 8.

Godtgjørelse

Den som har et kommunalt verv har rett til godtgjørelse for sin innsats. Reglene for godtgjørelse fastsettes av bystyret. I Kristiansund kommune er regler rundt økonomisk godtgjørelse for folkevalgte og økonomisk godtgjørelse for partigruppene i bystyret nedfelt i Arbeids- og økonomiske vilkår - oppdatert reglement 2022 (PDF, 952 kB).

Møtereglement (PDF, 267 kB)

Reglement for delegering av myndighet

Møtegodtgjørelse (PDF, 952 kB)

Etiske retningslinjer (PDF, 924 kB)

Medieprotokoll (PDF, 317 kB)