Retningslinjer for politiske møter

Her finner du informasjon om Møteplikt og gyldig frafall, møtereglement, reglement for delegering av myndighet, møtegodtgjørelse, etiske retningslinjer og medieprotokoll, i forbindelse med politiske møter. 

Møtereglement (PDF, 267 kB)

Reglement for delegering av myndighet

Møtegodtgjørelse (PDF, 952 kB)

Etiske retningslinjer (PDF, 924 kB)

Medieprotokoll (PDF, 317 kB)