Kriseledelsen

Når det oppstår en krisesituasjon skal kommune være i stand til raskt å iverksette nødvendige tiltak for å beskytte befolkningen, og raskest mulig bringe kommunen tilbake til normalsituasjonen.

Hvem er med i kriseledelsen i Kristiansund kommune?

 • Ordfører/rådmann/assisterende rådmann
 • Kommunalsjefer
 • Kommunikasjonssjef
 • Personalsjef
 • Sekretariat
 • Representant fra frivillige
 • Beredskapsleder
 • IKT
 • Politi

Hvilke oppgaver har kriseledelsen?

 • Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen
 • Treffe vedtak om tiltak for å hindre/redusere skader på personer, miljø og materielle verdier
 • Prioritere ressurser 
 • Holde kontakt med  LRS, eventuelt skadestedsleder
 • Utarbeide og sende informasjon til innbyggerne og media
 • Rapportere til Fylkesmannen

Kontaktinformasjon

Kristiansund kommune
Servicetorget
E-post
Telefon 71 57 40 00

Telefontid:
Mandag-fredag
0800-1600