Bærekraftig utvikling

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners’ muligheter til å tilfredsstille sine behov. Begrepet ‘bærekraftig utvikling’ er derfor basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den.

FNs bærekraftsmål er verdens felles plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringen innen 2030. Bærekraftsmålene vektlegger sammenheng mellom miljø, økonomi og sosial utvikling og at vi må tenke helhetlig når vi skal løse framtidens utfordringer. Bærekraftsmålene gjelder for alle land i verden, og regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå målene.

Mange av de langsiktige og avgjørende beslutningene skje lokalt og Kristiansund kommune har jobbet med bærekraftsmål siden 2016. Vi har oversatt og omformulert de globale målene for å passe i våre lokale utfordringer og muligheter. 10 bærekraftsmål ligger til grunn for vår samlede innsats.