Bærekraft

Bærekraftig utvikling er utvikling som tilfredsstiller dagens behov uten å ødelegge fremtidige generasjoners’ muligheter til å tilfredsstille sine behov. Kristiansund kommune har tilpasset FNs bærekraftsmål til 10 egne tilpassede bærekraftsmål. Vi skal ha klima og miljøperspektiv på alt vi gjør.

Begrepet ‘bærekraftig utvikling’ er derfor basert på solidaritet med kommende generasjoner, i tillegg til alle de som lever i dag. Det er en anerkjennelse av at vi bare har en klode, med en begrenset mengde ressurser, og at det er i vår felles interesse å ta vare på den.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Regjeringen har forpliktet Norge til å arbeide for å nå bærekraftsmålene.

Test hvilket bærekraftsmål som er viktigst for deg

 

FNs 17 Bærekraftsmål - Klikk for stort bildeFNs 17 Bærekraftsmål FN-sambandet

FNs 17 bærekraftsmål i Kristiansund kommune

FNs bærekraftsmål danner grunnlaget for samfunnsutviklingen i Kristiansund kommune. Vi jobber med bærekraft gjennom våre strategiske planer, budsjettarbeid og mål og resultatstyring.

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsverktøy og består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen legger føringer for samfunnsutvikling og tjenester, og arealdelen fastsetter arealutviklingen, vekst og vern i kommunen. Kommuneplanen viser en retning for Kristiansund inn i vår nære fremtid og danner utgangspunktet for hvordan vi skal løse vårt samfunnsoppdrag samt ivareta kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver. Plan- og styringsdokument.

 

Illustrasjon av hvordan globalemål blir omgjort til handling, som et timeglass. - Klikk for stort bildeFra globale mål til lokal handling Edwin Murungi

                  

FNs bærekraftsmål

 

To personer ser utover Kristiansund havn. - Klikk for stort bildeMål 1: Utrydde fattigdom

Absolutt fattigdom er svært lite i Norge, men det er en økende inntektsulikhet.

 

Bilde av en mann som holder en klippfisk. - Klikk for stort bildeMål 2: Utrydde sult

Målet handler ikke bare om å utrydde sult, men også å forebygge feilernæring.

 

En kvinne og en mann går tur med hund. - Klikk for stort bildeMål 3: God helse og livskvalitet

Sosial ulikhet påvirker folks helsekvalitet.

 

En lærer underviser i et klasserom. - Klikk for stort bildeMål 4: God utdanning

En utdannet befolkning har gode forutsetninger for å stemme fram og å være gode ledere.

 

To kvinner og en man går på gata utenfor et kontor. - Klikk for stort bildeMål 5: Likestilling mellom kjønnene

Likestilling er en menneskerett.

 

Nærbilde av vanndråper på et blad. - Klikk for stort bildeMål 6: Rent vann og gode sanitærforhold

De aller fleste husstander i Kristiansund kommune er tilknyttet et vannverk med god drikkevannskvalitet.

 

Bilde av et lite fossefall. - Klikk for stort bildeMål 7: Ren energi til alle

Tilgang til energi står i sentrum av så nær som alle utfordringer og muligheter vi møter i dag.

 

To kokker utenfor en restaurant i Kristiansund. - Klikk for stort bildeMål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Norsk arbeidsliv er blant de mest produktive i verden.

 

Kvinne ser på et nettbrett. - Klikk for stort bildeMål 9: Industri, innovasjon og infrastruktur

Infrastruktur er den underliggende strukturen som må være på plass for at et samfunn skal fungere.

 

Bilde av flere personer med ulik etnisk bakgrunn står sammen. - Klikk for stort bildeMål 10: Mindre ulikhet

Forskjellene mellom fattige og rike har blitt større, selv i en verden som har halvert global fattigdom.

 

Bilde av Sundbåten i Kristiansund på vinteren. - Klikk for stort bildeMål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Byene er sentrum for mye kreativitet, innovasjon, kultur, vitenskap og møter mellom mennesker og ulike kulturer. 

 

En kvinne holder opp en plakat av en lyspære og to personer jobber i bakgrunnen. - Klikk for stort bildeMål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser.

 

Bilde av isbre og isfjell i et arktisk område. - Klikk for stort bildeMål 13: Stoppe klimaendringene

Klimaendringer er et globalt spørsmål og kjenner ingen landegrenser.

 

En fisker øser reker i poser. - Klikk for stort bildeMål 14: Livet i havet

Alt liv på jorda er avhengig av havet.

 

Bilde av en hjort i skogen. - Klikk for stort bildeMål 15: Livet på land

Vi må bevare hjemmet vårt: Jorda.

 

Gruppebilde av flere personer i ulik alder. - Klikk for stort bildeMål 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner

Fredelige, trygge og inkluderende samfunn: Menneskerettigheter er et nøkkelord

 

Seks mennesker legger hendene sammen oppå hverandre. - Klikk for stort bildeMål 17: Samarbeid for å nå målene

Målene gjelder alle, og alle må bidra. Hver og en av oss kan og bør bidra.

Finn ut mer om bærekraftsmålene generelt