Hvordan jobber vi med bærekraft?

 

Vi gjør dette gjennom våre strategiske planer, som del av det ordinære måle- og styringssystemet i kommunen og i budsjettarbeidet.

Tekst kommer...