En samling av bærekraftsprosjekter og tiltak i Kristiansund kommune

Vi definerer et bærekrafts prosjekt som et virkemiddel (prosjekt eller tiltak) som eksemplifiserer ett eller flere av de åtte prinsipper i Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Tiltakene og prosjektene skal følge disse prinsippene:

Setter innbyggerne i sentrum

Tenker helhetlig, prioriterer klima og miljø

Vektlegger inkludering og samskaping

Satser på neste generasjoners næringslivet

Deler og tar i bruk åpne data

Satser på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon

Begynner lokalt, men tenker globalt