Fritidskortet

Fritidskortet er et personlig gavekort på 1000 kr. for barna mellom 6 og 18 år hvor barn og unge kan finne aktiviteter de ønsker å delta på, samt betale kontigenter. Alle barn og unge med folkeregistrert adresse i Kristiansund Kommune mellom får ett fritidskort hver i halvåret. Kortet kan kun brukes til forhåndsgodkjente aktiviteter, og sikrer at beløpet benyttes til kontingentbetaling. Fritidskortet er et nasjonalt prøveprosjekt administrert av BufDir, i Kristiansund kommune er per i dag blant de 12 kommuner i hele landet som er med i prøveprosjektet. I begrunnelsen fra BufDir om hvorfor Kristiansund er valgt ut til å være med videre i prøveprosjektet peker de på at Kristiansund allerede har jobbet godt med tiltak knyttet til å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter.

Tilbudet er universelt, reduserer stigmaet om å be om hjelp til å dekke fritidsaktiviteter knyttet til lavinntekt, og det sikrer at alle barn får like muligheter til å delta

Mål/resultat/erfaring

Utjevne sosialer forskjeller og gir mulighet for tilhørighet over tid.

Metode/prosess

Ordningen er universell, og ikke stigmatiserende, noe som gjør at terskelen for å benytte seg av ordningen blir enda lavere.

Fritidskortet er digitalt og hentes på kristiansund.friskus.com fra 01.september 2021

Partnere i prosjektet

BufDir

Kontaktperson

Mattis Himo

mattis.himo@kristiansund.kommune.no

FNs bærekraftsmål relevant i prosjektet