Renovering av Rokilde og Tollåsenga- bærekraftig sett

Rokilde aldershjem er plassert i Politimester Bendixens gate 54, og er oppført med bærekonstruksjon i betong. Tollåsenga er et bofellesskap bestående av totalt 6 bygninger og til sammen 56 leiligheter.

Rokilde

Bygningen ble oppført i 1986 og gjennomgikk i år 2018-2020 en omfattende rehabilitering hvor bygningen ble revet ned til bærende betongkonstruksjon (vegger, dekker, søyler), og bygget opp på ny. Betongkonstruksjon ble gjenbrukt og bygningen ble ekspandert med én ekstra etasjer, samt nye overbygde terrasser.

Tollåsenga

Tollåsenga er et bofellesskap bestående av totalt 6 bygninger og til sammen 56 leiligheter. Byggene i er fra 1940-tallet og var totalt nedslitt og ikke lenger tjente sin hensikt. Over en fireårs periode gjennomgikk bygningene en rehabilitering og ombygging for å øke bokvaliteten i området. Ved renoveringsarbeid ble byggene revet innvendig, men det ble behold innvendige bærende konstruksjoner, samt at yttervegger, tak og kjeller ble bevart.

Klimaregnskap

HR Prosjekt As har på vegne av Kristiansund kommune utarbeidet et klimagassregnskap etter endt arbeid. Analysen går ut for å kvantifisere mengde klimagassutslipp spart ved at måten renoveringsarbeid ble gjort (ved gjenbruk av betongkonstruksjon og andre konstruksjonselementer) kontra å rive hele eksisterende bygninger for å oppføre nye på tomter. Beregninger viser at det ble til sammen spart omtrent 6840 tonn CO2-ekvivalenter ved å rehabilitere fremfor å rive eksisterende bygningsmasse. Spart utslipp tilsvarer;

- Cirka 3 tur-retur for 11,860 fossilbiler mellom Kristiansund og Oslo

- 2800 flyturer for en person fra Norge til Australia

Prosjektene ga et løft til øvre bydel til nytte for beboere og naboer. Første og fremst har beboere fått tidsriktige omsorgsboliger med med komplette tekniske løsninger og gode inne- og utemiljø. Dernest melder politiet en sammenfallende merkbar nedgang i småkriminalitet og antall politipatruljer i Tollåsenga området etter disse prosjektene, en tryggere miljø for naboer. Sist, men ikke minst er dette bra for huseierne i øvrebydel med en økt interesse for utleieboliger og stigende boligverdi.

Her kan man rapport fra kartleggingen i pdf-format (PDF, 2 MB)

 

Hovedinngang Rokilde - Klikk for stort bildeHovedinngang Rokilde

    

 

Resultat

Klima og miljø bærekraft:

Sparte til sammen 6840 tonn CO2-ekvivalenter.

Mindre avfall fra betydelig redusert rive omfang.

Mindre klimagass utslipp fra redusert anleggstrafikk.

Sosiale bærekraft:

Tidsriktige omsorgsboliger med gode inne- og utemiljø for beboere.

Et løft til øvre bydel med mindre små kriminalitet.

Mindre støy for naboer i forbindelse med unngått rivearbeid.

Økonomisk bærekraft:

Økt interesse for utleieboliger i området

Stigende boligverdi i området

 

Søylediagram som viser redusert klimagassutslipp i forbindelse med renovering av Rokilde og Tollåsenga. - Klikk for stort bildeSøylediagram som viser redusert klimagassutslipp i forbindelse med renovering av Rokilde og Tollåsenga.

  

 

Metode/prosess

For å løse oppdraget benyttet HPR metode angitt av NS 3720:2018 for å kartlegge sparte klimagassutslipp ved renovering kontra riving av Rokilde. Alle nye materialer tilført byggene er kartlagt ved bruk av entreprenørs datamodell for å beregne reelle utslipp knyttet til rehabilitering, og resultatene er analysert og målt opp mot et referansescenario med riving og nybygg oppført på tomten. Følgende kategorier var med i analysen:

  • Konsekvenser av å rive bygningene helt ned
  • Byggeplassdrift
  • Materialer, produkter og byggevarer
  • Energibruk i byggefasen
  • Transport i byggefasen
  • Utskiftninger

Kontaktperson

Knut Andreas Stai

Knut.Stai@kristiansund.kommune.no

FNs bærekraftsmål relevant i prosjektet

 

Bærekraftsmål 9, 10, 11, 12 og 13. - Klikk for stort bildeBærekraftsmål 9, 10, 11, 12 og 13.