Prosjekt sykkelby

Visjonen i sykkelstrategien er at Kristiansund skal bli en sykkelby for alle. Prosjekt sykkelby ble etablert i 2017 og er organisert under planavdelingen ved enhet for kommunalteknikk. Sykkelsatsingen gjennomføres ved at forslag til prioritering av tiltak utarbeides av en faggruppe bestående av syklende og ikke syklende administrasjon og politikere. Foreslått prioritering besluttes av Hovedutvalg for miljø og tekniske tjenester.

Mål

At Kristiansund skal bli en sykkelby for alle

Redusere klimagass utslipp

Endre levevaner og mestre helseutfordringer

Metode/prosess

Gjennom ulike mål og tiltak på kort og lang sikt jobber vi systematisk med å gjøre Kristiansund til en tryggere by å sykle i.

Ansvarsområder

  • Nye sykkelveiprosjekter
  • Oppgradering av eksisterende sykkeltraseer
  • Sykkelparkering ved store knutepunkter
  • Sørvisstasjoner og pumper
  • Strategi og plan
  • Kommunikasjon og kampanjer
  • Medvirkning og publikumskontakt

Kontaktperson

Erland Lund Tveekrem

Erland.lund.tveekrem@Kristiansund.kommune.no

FNs bærekraftsmål relevant i prosjektet

 

Bærekraftsmål 3, 9, 11 og 13. - Klikk for stort bildeBærekraftsmål 3, 9, 11 og 13.