KPI-analysen og FNs bærekraftsmål

Kristiansund kommune var blant det første byregionene som ble inkludert i FN-nettverket U4SSC (United for Smart Sustainable Cities - Sammen for smarte bærekraftige byer på norsk). Nå er det over 150 byer i hele verden som har blitt evaluerte av måleverktøyet til U4SSC.

17 FN-organisasjoner, cirka 300 organisasjoner fra privat næringsliv og offentlig sektor står bak utviklingen av et sett nøkkeltall-KPI-er, som gjør at byer kan måle hvor smart og bærekraftig de er. FNs program for smarte og bærekraftige byer og regioner (United for Smart Sustainable Cities – U4SSC) er et nettverk av de som har gjennomført KPI analysen. Nettverket gir en internasjonal plattform for informasjonsutveksling, kunnskapsdeling og samarbeid, med sikte på å formulere strategisk veiledning for å oppnå FNs bærekraftsmål og andre internasjonale avtaler.

Hva er KPI?

KPI står for det engelske Key Performance Indicators, eller måleindikatorer. Analysen har 107 indikatorer som måler status på bærekraft i kommune. Kartleggingen bygger på FN sine bærekraftsmål og de tre hoveddimensjonene sosial bærekraft, økonomisk bærekraft og miljømessig bærekraft. Videre er disse tre dimensjonene delt inn i 7 sub-dimensjoner og 23 kategorier. Kartlagte områder dekker hele spekteret i et samfunn fra det som gjelder vann, energi, transport og bygg til trygghet, helse, innovasjon og utdanning. Digitalisering krysser alle områder. En grundig gjennomgang av metodeheftet finner man i dette dokumentet. (PDF, 19 MB)

Kristiansund kommune samlet inn data til kartleggingen før de ble verifiserte av BDO og dernest FN. Resultatet av kartleggingen ble publisert i en rapport som viser hvordan Kristiansund kommune som et samfunn ligger an i forhold til oppnåelse av FNs bærekraftsmål og bruk av smart teknologi. Her finner du rapport for Kristiansund kommune i pdf-format. (PDF, 13 MB)

Kristiansund kommune var blant de første i verden

Nå er det over 150 byer i hele verden som har blitt evaluerte av måleverktøyet til U4SSC. Kristiansund kommune var blant det første byregionene som ble inkludert i FN-nettverket.

Målet er å kunne finne smarte og bærekraftige løsninger sammen. Når flere har blitt målt ved hjelp av de samme nøkkeltallene, er det lettere å samarbeide.  Målet er å sikre smart og bærekraftig verdiskaping innen de tre bærekraftsområder: miljø, livskvalitet for innbyggerne og økonomi.

Funn som blir gjort gjennom analysen, blir kanaliserte tilbake til U4SSC og blir brukt til å oppdatere  KPIene som gjelder for heile verden og sette rammene for en smart og bærekraftig samfunnsendring.

Lenke til kommunerapporter

Rapporter på alle byer og regioner som har gjennomført denne analysen er tilgengelig på ITU/FN sine nettside.

 

KPI analyse av Kristiansund kommune som helhet.  - Klikk for stort bildeKPI analyse av Kristiansund kommune som helhet.