Hva er U4SSC?

United for Smart Sustainable Cities (U4SSC) er et samarbeid mellom 16 FN-organisasjosjoner og regioner, kommuner og bedrifter om smart bærekraftig utvikling i byer og lokalsamfunn.  

Initiativet gir en internasjonal plattform for informasjonsutveksling, kunnskapsdeling og samarbeid, med sikte på å formulere strategisk veiledning for å oppnå FN bærekraftsmålene og andre internasjonale avtaler. U4SSC samler beslutningstakere, næringslivet, forskningsinstitutter og ikke-statlige organisasjoner. I forbindelse med U4SSC er det gjennomført en kartlegging av hvor smart og bærekraftig Kristiansund er ved bruk av nøkkelindikator (Key Performance Indicators – KPIs).

KPI analysen er gjennomført for alle kommuner i Møre og Romsdal, flere andre kommuner i Norge og over 120 andre byer rundt i verden og sier noe om hvordan samfunnet ligger an i forhold til oppnåelse av FNs bærekraftsmål. Analysen er en felles plattform og gjør det lettere å samarbeide og lære av andre.

Kristiansund kommune oppdaterer tall på KPI analysen hyppig og bruker det som et kunnskapsgrunnlag ved forming av tiltak og planer og for politikkutforming.

KPI - Kartlegging av hvor smart og bærekraft Kristiansund kommune er.  - Klikk for stort bilde