Acos Interact Flow

Acos Interact Flow er et program for flyt i arbeidsprosesser som kan involvere både interne og eksterne parter sine oppgaver i en prosess. Dette kan hjelpe kommunene med å få mer automatiserte prosesser.

Gevinstpotensiale

Automatiserte skjemaflyter gir gevinst i form av effektiv saksbehandling, automatiserte og dermed raskere flyter mellom ulike instanser. I tillegg fører det til redusert print/scan. Løsningen gir en bedre arbeidsflyt som hjelper deg å gi rett oppgave, til rett person, til rett tid - helt automatisk.

  • Økonomisk gevinst
  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

Investeringsbehov 

Krever lisens for programmet Acos Interact Flow. Kommunene har allerede Acos Interact. Innføringen vil kreve ressurser i form av tid og kompetanse, både i kommune og IKT-samarbeidet. Ressursene må også være tilgjengelige etter innføring av prosjektet for oppfølging og videreutvikling. 

Kobling til annet prosjekt eller komponent 

  • e-Signering. 

Kontaktinformasjon

Guro Gausemel
Søre Sunnmøre IKT
E-post
Sindre Rovde
E-kommune Sunnmøre/ Ålesund kommune
E-post