Automatisk administrasjon av IT-brukere

IT-brukere blir automatisk opprettet eller deaktivert på bakgrunn av informasjon om status for ansatte i HRM-systemet, Visma. 

Gevinstpotensiale

Løsningen gir økt sikkerhet da oppretting og deaktivering av brukere blir automatisert og følger status for en ansatt i HRM-systemet. Vi bruker mindre tid på administreringen og sikrer at ansatte som slutter blir deaktivert. Målet er også å forenkle administrasjon av brukere i fagsystemer.

  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Bedre ressursbruk

 

Investeringsbehov 

Usikre estimater for investeringene, muligens rundt 2-300.000 kr. 

 

Kobling til annen løsning 

  • Programvare for Microsoft MIM

  • Visma HRM 

Kontaktinformasjon

Fred Gjørtz
ROR-IKT
E-post