Dokumentasjonsstrategi arkivplan

Kommunene i Søre Sunnmøre samarbeidet har gått bort fra Interkommunalt Arkiv Møre og Romsdal (IKA MR) sin arkivplanløsning og implementert en mer brukervennlig og tilgjengelig løsning ved å opprette en egen underportal til hjemmesidene. 
 

Kommunene har opprettet en egen underportal til hjemmesidene, der all informasjon som er pålagt å ha i en arkivplan er lagt inn. Kommunene har også sett på forslag til ny lovgivning og tatt høyde for det som ligger under begrepet dokumentasjonsstrategi i loven, og gjort innholdet i en arkivplan og strategiarbeidet med dokumentasjonshåndtering mer tilgjengelig for både ansatte, politikere og innbyggere. Formatet på informasjonen er kjent da den er lik som på kommunesidene, og systemet er allerede kjent for flere brukere i kommunene.

Gevinstpotensiale

Unngåtte kostnader da programvare som kommunene allerede betaler for benyttes, og en slipper dermed lisenskostnad for arkivplan.no. I tillegg gir løsningen et mer fremtidsrettet innhold og brukervennlig grensesnitt. 

  • Økonomisk gevinst
  • Gevinst for organisasjon og ansatte

 

Investeringsbehov

Faglige ressurser til innholdsproduksjon og oppbygging av portalen.

Kontaktinformasjon

Guro Gausemel
Søre Sunnmøre IKT
E-post