e-signering HRM

Elektronisk signering av arbeidsavtaler generert i Visma HRM og arkivering av dokumentasjon mot Acos Websak.

Gevinstpotensiale

Tiltaket gir gevinst i form av kortere behandlingstid, enklere tilgang for ansatte og mer automatisert prosess for dokumentflytting.

  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Bedre ressursbruk

 

Investeringsbehov 

Anskaffelse av lisens fra Visma for e-signering og integrasjon mot Acos Websak. Integrasjon fra Acos mot Visma HRM. 

Kontaktinformasjon

Ronny Utgård
Sykkylven kommune
E-post