e-Signering i Acos

e-Signering i Acos gir mulighet for digital signatur på dokumenter og digitale skjemaer som sendes ut.

Gevinstpotensiale

Løsning gir økt effektivitet, spart tid og gir miljøgevinst i form av print/scan-reduksjon. 

  • Økonomisk gevinst
  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte

Kontaktinformasjon

Sindre Rovde
E-kommune Sunnmøre/ Ålesund kommune
E-post