eDialog svar fra KS SvarUt direkte i sak- arkiv systemet

Effektiv dialog med KS sin SvarUt-løsning der innbyggere kan svare via e-Dialog fra lenke i mottatt brev. Kommunen mottar svar digitalt, og arkiveres automatisk i riktig sak i Acos WebSak. 

Gevinstpotensiale 

Løsningen bidrar til å sikre effektiv kommunikasjon med innbygger og at sensitiv informasjon til kommunen går via sikre kanaler. Gir også gevinst i form av spart tid og miljømessig gevinst. 

  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv
  • Gevinst for organisasjon og ansatte

 

Investeringsbehov 

Løsningen krever noen timer konsulentarbeid fra Acos for oppsett, samt noe tid til testing av oppsettet. 

 

Kobling til annen løsning

  • KS SvarUt

Kontaktinformasjon

Guro Gausemel
Søre Sunnmøre IKT
E-post