Lønnsslipp for ansatte på Min side

Ansatte kan logge inn med ID-porten på kommunens Min side og se oversikt over sine lønnsslipper.

Gevinstpotensiale 

Løsningen gir størst gevinst ansatte/innbyggere som ikke er aktive databrukere og som nå bruker mindre tid for å se sin lønnsslipp.

  • Gevinst for organisasjon og ansatte

 

Investeringsbehov

Bruk av egne ressurser for egenutvikling av løsningen. 

 

Kobling til annen løsning

  • ID-porten

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post