Min side for ansatte - Tilgang via ID Porten til fagsystemer

Via ID Porten kan ansatte logge seg på fagsystemer, også i sikkersone, og deretter kjører valgte fagsystem i Citrix.

Gevinstpotensiale

Gjør at ansatte kan få tilgang til sine fagsystemer på en enkel og fleksibel måte.

  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Bedre ressursbruk

 

Investeringsbehov 

Betydelig grad av bruk av egne tekniske ressurser i prosjektets oppstart. Ble kjørt som et utviklingsprosjekt sammen med citrix/Atea. Opplevde noe motstand fra Digdir i oppstarten da ID Porten ikke skulle brukes til slikt, men oppfatter at det nå har endret seg.

 

Kobling til annen løsning 

  • ID Porten

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post