Overvåking av IKT-tjenester og infrastruktur

Innføring av overvåking av tjenester på brukernivå og infrastruktur for varsling av planlagt og uplanlagt vedlikeholdsbehov.

Gevinstpotensiale 

Løsningen vil gi bedre varsling ved uforutsette hendelser samt mer nøyaktig varsling ved planlagt vedlikehold. Dette gir enhetene i kommunene bedre oversikt over behov for plan B-planlegging og gjennomføring.

  • Gevinst for organisasjon og ansatte

 

Investeringsbehov 

Programvare for overvåkingssystem, SquaredUp, på rundt 150.000kr pr år, samt interne ressurser for å kartlegge avhengigheter og sette opp disse i overvåkingssystemet. Eventuell bruk av eksterne ressurser for avhjelp.

Kontaktinformasjon

Fred Gjørtz
ROR-IKT
E-post