Visma Enterprise til sky

Vi flytter hele Visma Enterprise fra eget datarom til en Saas løsning fra Visma.

 

Gevinstpotensiale

Å flytte Visma Enterprise til sky gir en mer stabil løsning og større mobilitet/ tilgjengelighet. 

  • Gevinst for organisasjon og ansatte Flytte kostnader på ca. kr 500.000,- for 9 kommuner

 

Investeringsbehov

Krever flytting av kostnader (ca. 500 000) for 9 medlemskommuner. 

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post