Arkivkobling for Gerica mot eArkiv360

Vårt felles pleie og omsorgs system, Gerica, mangler mulighet for overføring av arkivverdig materiale til vår arkivkjerne, eArkiv360. Som et pilotprosjekt gjøres dette nå i samarbeid med leverandør, Tietoevry.

Gevinstpotensiale

Pilotprosjektet gjør at vi imøtekommer lovkrav, bedrer rutinene for lagring av arkivmateriale, og fører til redusert papirbruk.

  • Økonomisk gevinst
  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte

Investeringsbehov 

Dette er et pilotprosjekt hvor utviklingskostnadene deles mellom kunde og leverandør. Kostnaden for IKT-ORKIDÉ er ca. 150.000,-

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post