Barneverntjenesten: Digital søknad for å bli støttekontakt eller besøkshjem.

Bli støttekontakt eller besøkshjem? Vi har brukt Lean for å forbedre prosessen og har nå digitalisert de fleste stegene i søknadsprosessen, med kobling til fagsystemet Visma Familia.

Gevinstpotensiale

Tiltaket gir bedre informasjon på nettsidene, enklere digital søknadsprosess for innbyggere, bedre kvalitet på prosessen internt, raskere saksbehandlingstid og flere søkere.

  • Økonomisk gevinst
  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

 

Investeringsbehov

Bruk av egne ressurser og gjenbruk av eksisterende nasjonale felleskomponenter.

 

Kobling til andre løsninger:

  • ID-porten
  • Folkeregisteret
  • Kontakt -og reservasjonsregisteret
  • eSignatur
  • svarUT

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post