Digitale tilsyn med Somnofy i institusjon

Bruk av sensoren "Somnofy" på sykehjem og omsorgsbolig. Sensoren gir mulighet for digitale tilsyn og oppfølging av søvnstatus, respirasjonsstatus m.m. Sensoren bruker radarteknologi og har ikke kamera. 

Gevinstpotensiale

Prosjektet kan gi bedre medisinsk oppfølging og personsentrert omsorg og miljøbehandling av spesielt personer med demens. Bedre søvnkvalitet for beboere og redusert belastning for ansatte. Det kan også føre til redusert behov for nattevakt, eller unngå økt behov.

  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Bedre ressursbruk

Investeringsbehov

Innkjøp av sensorer, eventuell bedring av infrastruktur (wifi). I tillegg kreves prosjektleder, opplæring av ansatte og prosess for endrede arbeidsmåter og holdningsendringer. 

 

Kobling til andre prosjekter/ løsninger

Prosjektet er en del av Nasjonalt velferdsteknologiprogram, Sjustjerna velferdsteknologi og kommunalt velferdsteknologiprosjekt.

Kontaktinformasjon

Paul Ottar Tornes
Volda kommune
E-post