Elektronisk søknad om helse- og omsorgstjenester

Ett digitalt skjema for søknad om sykehjemsplass, matombringing og andre helse- og omsorgstjenester.
Skjema er satt opp med preutfylling fra folkeregisteret samt kontakt- og reservasjonsregisteret. Skjemaet signeres elektronisk ved bruk av eSignatur, en løsning av Difi, og sendes direkte til sikker sone og til fagsystemet Gerica. 
Her kan du lese mer om elektronisk søknad om helse- og omsorgstjenester

Gevinstpotensiale

Digitalt skjema gir raskere og sikrere saksbehandlingstid og har en estimert besparelse på 50 kroner per søknad.

  • Økonomisk gevinst
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv
  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte 

 

Investeringsbehov 

Interne personressurser og bruk av eksisterende løsninger. 

 

Kobling til andre løsninger

  • ID-porten
  • Folkeregisteret
  • Kontakt- og reservasjonsregisteret
  • eSignatur

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post