Innføring av Digisos - Elektronisk søknad om sosialhjelp

Digital søknad om sosialhjelp er en selvbetjeningsløsning der brukeren får tilpasset veiledning underveis. Digital søknad innebærer at innbyggere som er selvhjulpne i utfyllingen ikke behøver å oppsøke NAV-kontoret for å levere søknaden. NAV-kontoret og søkeren kan avtale møte etter behov.

Her kan du lese mer om løsningen DigiSos.

 

Gevinstpotensiale

Stor forenkling for alle parter blant annet fordi fysisk oppmøte på kontor ikke er nødvendig og behandler får søknaden direkte inn i fagsystemet. Søknadsskjemaet blir likt i alle kommuner, og kontaktsenteret kan enklere gi veiledning med bedre kvalitet. 

  • Økonomisk gevinst
  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

Investeringsbehov

Innføringen forutsetter deltagelse i Digifin samt kostnad til fagsystemleverandør for modulen Digisos. Kostnader beregnes ut ifra kommunestørrelse.

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post