Integrasjon mellom responssenter og pleie og omsorgssystem (Gerica og Profil)

Alarmer fra trygghetsalarmer, og andre kilder, kommer til regionalt responssenter. Til nå har ikke IKT-løsning mellom responssenteret og pleie & omsorg vært koblet sammen. Responssentret har ikke hatt tilgang på oppdaterte medisinske data om brukerne. Med en integrasjon får man oppslag i helsedata, som at oppdrag blir journalført i elektronisk pasientjournal.

Gevinstpotensiale

Viktigste gevinst er større pasientsikkerhet, at alarmoppdrag kan utføres med oppdaterte helseopplysninger samt at elektronisk pasientjournal er oppdatert.

  • Økonomisk gevinst
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

Investeringsbehov

Kostnader til leverandør av responssenterløsning (Doro) og leverandør av PLO-system (Gerica/Tietoevry og Profil/Visma).

Kontaktinformasjon

Steinar Holm
IKT-ORKIDÉ
E-post