Bruk av videokommunikasjon i tjenestene

Kommunen har Cisco Webex som video- og samhandlingsplattform og har databehandleravtaler som ivaretar lovkrav for innhenting av sensitive personopplysninger i veideomøter. Vi jobber nå med å kartlegge hvor vi kan bruke videomøter på en enkel og forutsigbar måte, både for ansatte og innbyggere.

Det er utarbeidet DPIA, ROS, protokoller og rutiner. Vi ser først på hjemmetjenester og for fastleger da vi tror disse vil være de mest utfordrende tjenestene å lykkes med, med hensyn til brukermasse og lovverk. Vi ser også på muligheten for å lage digitale møterom direkte på kommunens nettside. Her kan du se eksempel på digitale møterom direkte på kommunens nettside. 

 

Gevinstpotensiale

Prosjektet vil for ansatte gi gevinst i form av bedre ressursbruk, en enklere arbeidshverdag og redusert behov for rekruttering av flere ansatte over tid. For innbyggere/ næringsliv vil det føre til redusert tap av arbeidstid og reisetid, en enklere hverdag og geografisk uavhengighet eksempelvis for pårørende som bor langt unna. 

  • Økonomisk gevinst
  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

 

Investeringsbehov

Prosjektet vil kreve innkjøp av videoutstyr for eksempel hos brukere av hjemmetjenster. I tillegg kreves det kjøp/ utvikling/ integrasjon av ideoløsning på hjemmesiden til kommunen. 

 

Kobling til annen løsning

  • ID-porten

  • Helsenorge.no 

 

Prosjektet er i idéfasen. 

Kontaktinformasjon

Paul Ottar Tornes
Volda kommune
E-post