Det digitale innbyggermøtet

Det digitale innbyggermøtet handler om å legge til rette for videokonsultasjon/opplæring via Teams mellom brukere av Rask psykisk helsehjelp under Coronapandemien. Dette gjør det mulig å gjennomføre kurs og opplæring selv om en ikke kan møtes fysisk. 

Det er gjennomført ROS-analyser, risikoreduserende tiltak og utarbeidet prosedyrer og retningslinjer for bruk for ansatte. 

Gevinstpotensiale

  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

Investeringsbehov

Ingen.

Prosjektet er i gjennomføringsfasen. 

Kontaktinformasjon

Sindre Rovde
E-kommune Sunnmøre/ Ålesund kommune
E-post