Passordløs autentisering

Vi ønsker å innføre sikker elektronisk autentisering uten bruk av brukernavn og passord eller privat mobil for ansatte.

Gevinstpotensiale 

Løsningen vil føre til økt sikkerhet og redusert fare for dataangrep. En unngår bruk av private mobiler for autentisering via ID-porten, og at brukernavn og passord kommer på avveie.

 

Investeringsbehov 

Prosjektet må kjøpe inn ubs-nøkler som benyttes i stedet for brukernavn og passord. Kostnadsbildet er foreløpig ikke estimert. 

 

Prosjektet er i konseptfasen. 

Kontaktinformasjon

Fred Gjørtz
ROR-IKT
E-post