Prinsipper for en god digital medarbeider

Ålesund kommune har laget en digital brosjyre der vi har samla noen prinsipper om hvordan vi kan jobbe smart sammen, og hva som kreves av oss med tanke på digital sikkerhet. Tanken er at brosjyren skal fungere som en rettleder for organisasjonens ansatte. 

Vi deler ofte erfaringer og samskaper med ulike eksterne organisasjoner, og vi ble nå inspirert av Viken fylkeskommune som har laget en slik brosjyre og ga tillatelse til å bruke den som utgangspunkt for å utarbeide en egen variant. Alle stabs- og kommunalområdene har gitt innspill slik at vi nå kan presentere hvordan det er ønskelig å jobbe digitalt i Ålesund kommune. I forbindelse med brosjyren blir det og sendt ut en spørreundersøkelse til ansatte for å kartlegge digital modenhet. 

 

Gevinstpotensiale

I mylderet av digitale kanaler og verktøy å velge mellom er det viktig å ha en felles god digital praksis. Hvert område i Ålesund kan benytte resultatet i sitt arbeid til å blant annet kartlegge kompetanse og hvor det er nødvendig å sette inn tiltak. Ett av målene i stabsområdet Teknologi og innovasjon er å kunne bruke resultatet til å se hvor en skal sette inn tiltak knyttet til bruk av Office 365. 

  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv
  • Gevinst for organisasjon og ansatte 

Kontaktinformasjon

Sindre Rovde
E-kommune Sunnmøre/ Ålesund kommune
E-post