Sikker sone via MicroVPN

Vi innfører bruk av MicroVPN (Airwatch) for å gi tilgang til fagsystemer fra mobile enheter i felten. Dette vil på sikt endre sikker sone.

Gevinstpotensiale

Prosjektet gir enklere tilgang til nødvendig programvare fra mobile enheter. 

  • Gevinst for organisasjon og ansatte

 

Investeringsbehov 

Prosjektet krever bruk av Airwatch flåtestyringssystem for mobile enheter. 

Kontaktinformasjon

Fred Gjørtz
ROR-IKT
E-post