Smart data

Smart data ser på muligheter for å etablere en felles datasjø hvor store data kan samles og gjøres tilgjengelig for flere aktører. Smart data er et prosjekt i programmet Smart Molde og involverer Ålesund og Kristiansund kommune, samt akademia, næringsliv og etter hvert innbyggerne.

Du kan lese mer om Smart Molde og samarbeidsprogrammet her. 

Gevinstpotensiale

Etablering av en felles datasjø for flere offentlige instanser i Møre og Romsdal. Tilgang til data vil også bli gitt til akademia, næringsliv.

  • Bedre ressursbruk
  • Gevinst for organisasjon og ansatte
  • Gevinst for innbygger/ Næringsliv

 

Investeringsbehov 

Prosjektet er i planleggingsfase og investeringsbehovet er derfor ikke estimert. 

 

Kobling til annet prosjekt 

Prosjektet har kobling til prosjektet "Store data som beslutningsstøtte i kommunal planlegging" 

 

Prosjektet er i planleggingsfasen. 

Kontaktinformasjon

Fred Gjørtz
ROR-IKT
E-post